Content FTPS

Inhoudsopgave

1.    Inleiding
2.    Wat is productinformatie?
3.    Aanleveren productinformatie
3.1  Contentfeed
3.2  FTP Mappenstructuur
3.3 Quick start
3.4  Afbeeldingen
3.5  Publicatie
4.    Datamodel
4.1  Excel-datamodel
4.2  XML-datamodel
4.3  Release notes
5.    Feedback
6. Contact en aanvragen Content FTPS account

1. Inleiding

Content FTPS is speciaal voor bol.com partners die geautomatiseerd productinformatie willen aanleveren. Aanlevering vindt plaats door middel van een tab-gescheiden tekstbestand (.txt) (TSV, tab-separated values) dat geüpload wordt op onze FTPS server. Elk half uur worden de bestanden (contentfeeds) automatisch verwerkt in onze catalogus. De combinatie van content en offer (klik hier voor meer info over Offer FTPS) creëert een nieuw artikel op bol.com.

2. Wat is productinformatie?

Met productinformatie of content bedoelen wij de informatie waarmee de consument een artikel herkent, leert kennen en zodanig kan begrijpen dat hij uiteindelijk tot aankoop over durft te gaan. De productbeschrijving, producttitel, afbeeldingen en specificaties zoals kleur, materiaal, afmetingen enz. zijn allemaal attributen die onder productinformatie vallen. Productinformatie is essentieel om te kunnen verkopen. Als de website er niet aantrekkelijk uitziet, de artikelen niet vindbaar zijn of niet voorzien zijn van goede en volledige informatie, zullen klanten de artikelen of producten niet snel interessant vinden.

Voorbeeld van een productpagina op bol.com

Voorbeeld van een productpagina op bol.com

3. Aanleveren productinformatie

Productinformatie kan worden aangeboden door middel van een contentfeed. Dit is een tekstbestand met alle artikelen en specificaties die je wilt laten zien op bol.com. Het tekstbestand moet uiteindelijk op onze server worden geplaatst, waarna het bestand wordt verwerkt in onze catalogus. De contentfeed moet aan bepaalde technische eisen voldoen om door ons systeem te kunnen worden verwerkt. Daarnaast is het belangrijk om te vermelden dat bol.com nooit kan garanderen dat de geüploade productinformatie op de website wordt overgenomen omdat bol.com een open verkoopplatform is. Dit alles zullen we in dit hoofdstuk verder toelichten.

3.1 Contentfeed

De contentfeed dient een tab-gescheiden tekstbestand (.txt) (TSV, tab-separated values) te zijn in de UTF-8-codering (without BOM). Op regel 1 moeten de attribuutheaders worden geplaatst met de exacte tag-benaming uit het datamodel. Vanaf regel 2 en verder naar beneden komen de unieke artikelen per EAN, inclusief de attribuutwaardes. Als een attribuut(waarde) niet relevant is voor het betreffende producttype, kan deze door middel van een tab geskipt worden.

De content feed als tabs gescheiden tekstbestand

De content feed als tabs gescheiden tekstbestand

3.2 FTP Mappenstructuur

Hieronder vind je een overzicht van de FTP mappenstructuur

Directory Te gebruiken voor
<Loginname>/SQUARE/feed hier plaats je het feedbestand met productinformatie
<Loginname>/SQUARE/history hier vind je de verwerkte feedbestanden
<Loginname>/images hier plaats je de hoofdafbeeldingen
<Loginname>/images/Stills hier plaats je de additionele afbeeldingen
<Loginname>/* gelieve alle andere mappen niet te gebruiken

3.3 Quick start

Weet je al in grote lijnen aan welke technische voorwaarden de contentfeed moet voldoen? Dan wil je natuurlijk zo snel mogelijk live met je assortiment om te kunnen verkopen. Hieronder leggen we in het kort uit waaraan de feed minimaal moet voldoen.

Maximale bestandsgrote

Let op dat het aangeleverde bestand maximaal 10 Megabytes groot kan zijn, indien hij groter is kunnen wij deze niet verwerken. Knip het bestand in dat geval op in kleinere bestanden en stuur deze los.

Verplichte attributen
Elk artikel moet een producttype (Product Classification) toegewezen krijgen. Het Producttype bepaalt in welk ‘winkelschap’ het artikel uiteindelijk op de website vindbaar zal zijn. Bij elk producttype hoort altijd een aantal verplichte attributen die door middel van het zogenaamde Enrichment Level worden aangeduid (op pagina 9 vind je een toelichting op de verschillende Enrichment Levels). Als je de onderstaande attributen aan de contentfeed toevoegt en invult zullen de artikelen met een minimale verrijkingsstatus op de website verschijnen (mits prijs- en voorraadinformatie bekend is).

Dit zijn meest voorkomende verplichte attributen:

 • EAN
 • Internal Reference
 • Name
 • Product Classification
 • Description
 • Cover Image URL
 • Brand
In de bovenstaande afbeelding zijn de verplichte attributen rood omkaderd

In de bovenstaande afbeelding zijn de verplichte attributen rood omkaderd

Vraag hier je Content FTPS account aan.

3.4 Afbeeldingen

Afbeeldingen zijn belangrijk voor de conversie. Hoe meer foto’s en hoe duidelijker de afbeeldingen, hoe groter de kans is dat klanten het betreffende artikel interessant vinden om te kopen. Bol.com heeft twee soorten afbeeldingen: ‘covers’ en ‘stills’. De coverafbeelding is het eerste plaatje dat op lijst- en productdetailpagina’s te zien is en moet het betreffende artikel dus duidelijk weergeven.
Extra afbeeldingen – stills – worden op de website onder de cover getoond. Met stills kan je bijvoorbeeld detailfoto’s, zijaanzichten en sfeerbeelden van het artikel aan de productdetailpagina toevoegen.
Afbeeldingen kunnen op twee manieren worden aangeboden; door middel van URL’s in de contentfeed of door de foto’s op de bol.com FTPS server te uploaden.

Voorbeeld van een covershot met daaronder de stills.

Voorbeeld van een covershot met daaronder de stills.

Afbeeldingen aanbieden door middel van URL’s
Je kan de afbeeldingen door middel van URL’s in de contentfeed verwerken door de attribuutheaders Cover Image URL en Still Image URL aan de feed toe te voegen. De URL kan dan bijvoorbeeld verwijzen naar een eigen webshop of een imagehostingsite (wij adviseren www.mupload.nl te gebruiken). Belangrijk is hierbij dat de URL direct verwijst naar een specifieke afbeelding. De link begint met http:// en eindigt met .jpg, .gif, .png of .jpeg.
Je kan meerdere stills toevoegen. Doe dit in dezelfde cel en scheid de URL’s door een ‘;’ (puntkomma).

Afbeeldingen uploaden via de FTPS server
Naast het toevoegen van afbeeldingen door middel van URL’s, biedt bol.com ook de mogelijkheid om foto’s als jpeg-bestand op de FTPS server te uploaden. Wanneer het een coverafbeelding is moet de naam van de afbeelding het EAN zijn. Deze afbeeldingen plaats je op de server als EAN.jpg, dus bijvoorbeeld 1234567890123.jpg.
Stills worden op de website onder de coverafbeelding getoond. Je kan de afbeeldingen op de server plaatsen met als naam: EAN, underscore + volgnummer. Dus voor de eerste still 1234567890123_1.jpg en voor de volgende 1234567890123_2.jpg etc. Er geldt geen maximaal aantal voor stills.

Na 1 week worden afbeeldingen op de FTPS server verwijderd. Dit beïnvloed de weergave van afbeeldingen op de productpagina niet. De afbeeldingen zijn alleen niet meer beschikbaar op de FTPS server.

TIP: Wanneer de cover minimaal 1.200 pixels breed of hoog is, kunnen klanten inzoomen op de afbeelding wanneer zij er met de muis overheen gaan.

3.5 Publicatie

Bol.com is een open verkoopplatform. Dit betekend dat elke partner nieuwe artikelen en producten kan toevoegen maar zich ook kan aansluiten bij bestaand aanbod. Daarnaast staat het onze partners vrij om productinformatie toe te voegen en aan te vullen. Wij zijn ervan overtuigd dat onze verkooppartners de specialisten zijn in hetgeen zij verkopen. Ons uitgangspunt is dan ook om onze gezamenlijke kennis te bundelen om de website zo compleet mogelijk te maken waardoor we onze klanten maximaal inspireren en informeren.
Dit betekent ook dat wij nooit kunnen garanderen dat de productinformatie dat je wilt toevoegen ook daadwerkelijk wordt gepubliceerd op de website. Het kan immers zijn dat andere partners ook informatie hebben geüpload. Ons systeem kiest in zo’n geval welke content wordt overgenomen.

4. Datamodel

Omdat de productinformatie in je backend waarschijnlijk verschilt van de data zoals bol.com die in zijn catalogus heeft, is het zaak om de content te mappen/vertalen, zodat de bol.com catalogus de aangeleverde informatie herkent en kan verwerken.

Om te achterhalen hoe bol.com de data wenst te ontvangen kan je gebruikmaken van ons datamodel. Het datamodel is zowel in XML- als Excel-variant te downloaden (skip naar downloads).

4.1 Excel-datamodel

Het Excel-datamodel is wat beknopter dan het XML-datamodel dat in de volgende paragraaf beschreven wordt. In het document vind je een opsomming van alle beschikbare producttypes met alle bijbehorende attributen, inclusief het enrichmentlevel. Het bestand bevat alle attributen behalve de LOV-waardes (list of values).

4.2 XML-datamodel

In het XML-datamodel zijn alle productkenmerken (attributen) per producttype opgenomen.
Elk artikel moet een producttype (Product Classification) toegewezen krijgen. Daarnaast heeft elk producttype een aantal andere standaard, verplichte attributen zoals: Name, Internal Reference en EAN. Als deze attributen niet zijn ingevuld worden de artikelen niet aangemaakt en gepubliceerd.

Het XML Datamodel

Het XML Datamodel

 

Hier volgt een toelichting op de XML-tags:

name De naam van het attribuut (in het Engels). Gebruik deze naam in de feed als kolomnaam (header).
label Het label van het attribuut (in het Nederlands). Deze tag dient slechts als vertaling van de ‘name’.
multiValue Bevat een indicatie of het attribuut meerdere waardes mag bevatten. Meerdere waardes moeten gescheiden te worden door een ‘;’ (puntkomma).
attributeDefinition Een langere omschrijving van het attribuut.
fillingInstruction Bevat een korte uitleg die helpt om het attribuut te vullen.
enrichmentLevel Geeft het belang aan van het betreffende attribuut voor dat producttype.

 • Enrichmentlevel 0: attribuut vereist om een nieuw artikel aan te kunnen maken.
 • Enrichmentlevel 1: attribuut vereist om een artikel te kunnen publiceren.
 • Enrichmentlevel 2: attribuut ter bevordering van de vindbaarheid en navigatie.
 • Enrichmentlevel 3: optioneel attribuut.
defaultUnit De standaard eenheid voor het attribuut. Bijvoorbeeld ‘mm’ voor millimeter of ‘kg’ voor kilogram. Zie ‘units’.
possibleValues Een lijst met alle mogelijke waardes voor de attribuut-producttypecombinatie. Een attribuut kan verschillende waardes bevatten afhankelijk van het producttype.
validation De validatie-tag bevat regels voor de input van het veld. Dit geldt alleen voor attributen die geen lijst hebben van mogelijke waardes.
maxLength De maximale lengte van het veld. Alleen van toepassing als het baseType ‘text’ is.
minValue De minimale waarde van een attribuut. Alleen van toepassing als het baseType ‘number’ is.
maxValue De maximale waarde van een attribuut. Alleen van toepassing als het baseType ‘number’ is.
baseType Dit kan een van de volgende waardes bevatten: text, date, number, URL of ean-13.
units Een lijst met mogelijke units. Als het attribuut een lijst met units heeft in de validatie-tag, moet je deze toevoegen aan de feed. De syntax van een attribuutnaam en bijbehorende unit is: [attributeName] Unit. Bijvoorbeeld: ‘Height Unit’.

Toelichting op ‘units-tag’
Voor het toevoegen van attributen met betrekking tot productafmetingen, verpakkingsafmetingen en het gewicht moet een extra attribuut ‘[attributeName]_Unit’ worden toegevoegd. In het geval van bijvoorbeeld ‘Product Length’ zal ‘Product Length unit’ als header toegevoegd moeten worden, en bij ‘Weight’ moet ‘Weight unit’ worden toegevoegd. Toegestane waardes: cm, mm, g en kg.

4.3 Release notes

Om bol.com te verbeteren is ons datamodel voortdurend aan veranderingen onderhevig. Elk kwartaal delen wij, doormiddel van Release notes, de ‘high impact’ wijzigingen binnen ons datamodel. High impact wijzigingen zijn veranderingen die direct invloed hebben op de publicatie status van artikelen. Dit kan zijn doordat bepaalde attributen een enrichmentlevel hebben gekregen waardoor ze verplicht ingevuld moeten worden, of doordat Product Classifications verwijderd of gewijzigd zijn. Wij streven ernaar de Release notes en het bijbehorende datamodel een maand voordat de nieuwe publicatieregels actief worden te publiceren.

5. Feedback

In het verkoopaccount kun je van de laatste 10 aangeboden content feeds een feedback bestand downloaden. De te volgen stappen staan hier uitgelegd.

1. Ga in het verkoopaccount naar ‘Artikelen > Mijn Aanbod’

2. Klik op de blauwe knop rechtsboven, klap het menu open en kies: ‘Upload productinformatie’

3. Klik vervolgens op de knop ‘Laatste uploads bekijken’

4. Hier ze je de laatste 10 uploads, inclusief status en de downloadknop voor het feedbackbestand

6. Contact en aanvragen Content FTPS account

E-mail Telefoon Nederland Telefoon België
zakelijkverkopen@bol.com 030-3104996 (lokaal tarief) 02-788 5990 (lokaal tarief)
Mail het Zakelijk Verkoopteam en krijg binnen 1 werkdag bericht. Het Zakelijk Verkoopteam is bereikbaar:

 • ma-wo-vrij van 8.00 tot 18.00 uur
 • di-do van 8.00 tot 20.00 uur
 • za van 10.00 tot 16.00 uur
Het Zakelijk Verkoopteam is bereikbaar:

 • ma-wo-vrij van 8.00 tot 18.00 uur
 • di-do van 8.00 tot 20.00 uur
 • za van 10.00 tot 16.00 uur
Vraag hier je Content FTPS account aan.