Content FTPS handleiding

Inhoudsopgave

1. Introductie
2. XML Datamodel
3. Release Notes
4. Voorbeeldbestand
5. FTPS Upload
6. FTPS Mapstructuur
7. Afbeeldingen
8. Productinformatie
9. Feedback
10. Intermediair
11. Aanvragen Content FTPS account
12. Contact

 

1. Introductie

Een Content feed is bedoeld om geautomatiseerd content aan te kunnen leveren op ons platform. Een feed is een tab gescheiden tekstbestand (tab delimited) dat geüpload wordt naar onze FTPS server. Het bestand mag niet groter zijn dan 10MB. Als het bestand toch groter is, upload dan meerdere losse bestanden en zorg er voor dat elk bestand voorzien is van attribuut headers. De codering is altijd UTF8 (without BOM). In de feed staan de engelse header attributen op regel één en vanaf regel twee kan data worden toegevoegd. De combinatie van content en offer zorgt voor een product op bol.com.

(Meer informatie over Offer FTPS vind je hier)

 

2. XML Datamodel

Bol.com stelt wekelijks een update van het XML Datamodel beschikbaar waarin alle productkenmerken per productType (Product Classification) staan opgenomen.

Het XML Datamodel is hier te downloaden: https://developers.bol.com/datamodel/.

Elk kwartaal worden er impactvolle wijzigingen doorgevoerd aan het Datamodel. Dit betekent dat attributen kunnen verdwijnen en nieuwe attributen worden toegevoegd. Ook kunnen enrichmentLevel wijzigingen worden gemaakt aan bestaande attributen waardoor deze verplicht of niet verplicht worden. Controleer op dat moment de feed en maak waar nodig wijzigingen. Op deze manier voorkom je dat producten uit onze winkel verdwijnen en/of updates aan bestaande productinformatie niet worden verwerkt.

Wijzigingen aan het Datamodel zijn een maand voor livegang terug te lezen in de Release Notes. Zie ook: Release Notes.

Elke EAN moet een productType (Product Classification) toegewezen krijgen. Deze staan in het XML Datamodel onder het attribuut productType.

Elk product heeft een aantal standaard verplichte attributen, zoals ‘Name’, ‘Internal Reference’, ‘EAN’ en ‘Product Classification’. Andere relevante attributen verschillen per Product Classification. De header attributen zijn hoofdlettergevoelig en dienen in het Engels overgenomen te worden uit het XML Datamodel. Wanneer verplichte attributen niet in een feed zijn opgenomen dan kunnen we het betreffende product en/of content update niet verwerken.

 

Hier volgt een opsomming van een aantal XML tags uit het Datamodel.

<productType> Het product type beschrijft het type product en zorgt er voor dat het product in het correcte schap komt te staan.
<name> De naam van het attribuut (in het Engels) gebruik deze naam in je .txt bestand als kolomnaam.
<label> Deze dient als vertaling van het Name-attribuut.
<multiValue> Geeft aan of het attribuut meerdere waardes kan bevatten. Gebruik als scheidingsteken ; (gebruik geen spaties tussen de waardes).
<attributeDefinition> Een langere beschrijving van het attribuut.
<enrichmentLevel> Geeft het belang aan van het betreffende attribuut voor dat producttype.

Enrichmentlevel 0 + 1: attribuut vereist om een nieuw artikel aan te maken en te kunnen publiceren

Enrichmentlevel 2: attribuut ter bevordering van de vindbaarheid en navigatie

Enrichmentlevel 3: optioneel attribuut

<fillingInstructions> Bevat instructies die helpen om het attribuut te vullen.
<possibleValues> Bevat de beschikbare waardes voor het betreffende attribuut.
<defaultUnit> De standaard eenheid voor het attribuut. Bijv. mm voor millimeter of kg voor kilogram. Zie ook: unit.
<validation> De validatie tag bevat regels voor de input van het veld. Dit geldt alleen voor attributen die geen lijst hebben van mogelijke waardes.
<maxLength> De maximale lengte van het veld. Alleen van toepassing als het basetype ‘text’ is.
<minValue> De minimale waarde van een attribuut. Alleen van toepassing als het basetype ‘number’ is.
<maxValue> De maximale waarde van een attribuut. Alleen van toepassing als het basetype ‘number’ is.
<baseType> Dit kan een van de volgende waardes bevatten: text, date, number, url of ean-13.
<unit> Een lijst met mogelijke units. Als het attribuut een lijst met units heeft opgenomen in de validatie tag, dan dien je deze toe te voegen aan je tekst bestand. De syntax van een attribuutnaam en bijbehorende unit is: attributeName Unit. Bijvoorbeeld: ‘Product Height Unit’.

 

3. Release Notes

Een maand voor een kwartaalwijziging aan het XML Datamodel live komt te staan worden de nieuwe Release Notes beschikbaar gesteld via deze link: https://mailing.bol.com/content/Release_Notes.xlsx.

In de Release Notes staan alle wijzigingen aan attributen, producttypes en enrichment levels voor het aankomende kwartaal. Controleer de feed en maak waar nodig wijzigingen om te voorkomen dat producten uit de winkel verdwijnen en/of updates aan content niet worden verwerkt.

 

4. Voorbeeldbestand

Hieronder staat een screen shot van een tab gescheiden (tab delimited) tekst bestand in Notepad++.

Klik hier om een voorbeeld content feed te downloaden.

 

5. FTPS Upload

De content feed (tabs gescheiden .txt bestand) dient naar de FTPS server geüpload te worden (ftps.bol.com). Om verbinding te maken zal je IP adres gewhitelist moeten zijn. Dit gebeurt automatisch wanneer je een aanvraag hebt gedaan voor een Content FTPS account. Elk half uur worden content feeds verwerkt in onze catalogus.

Let op: de FTPS server en logingegevens voor content is anders dan de gegevens voor Offers. Zie ook: Aanvragen Content FTPS account.

 

6. FTPS Mapstructuur

Directory Te gebruiken
SQUARE/feed hier plaats je het content feed bestand met productinformatie
SQUARE/history hier vind je de verwerkte content feed bestanden
SQUARE/feedback wanneer er wijzigingen nodig zijn aan bepaalde attributen, of bepaalde waardes ontbreken, dan plaatsen wij een feedback file in deze map
images hier plaats je de hoofdafbeeldingen
images/Stills hier plaats je de additionele afbeeldingen
overige mappen overige mappen zijn niet van toepassing

 

7. Afbeeldingen

Een afbeelding kan op twee manieren aangeboden worden via FTPS. Er kan een url van een afbeelding in de feed worden opgenomen. Of de afbeelding kan als bestand naar onze FTPS server geüpload worden. Deze twee manieren kunnen niet willekeurig gebruikt worden.

Wanneer een afbeelding als bestand naar onze server wordt geupload, dan zal de hoofdafbeelding als naam het EAN moeten zijn. Plaats een hoofdafbeelding in de ‘image’ map. Geef een additionele afbeelding als naam ‘EAN_1.jpg’, ‘EAN_2.jpg’, etc. en plaats deze in de ‘Stills’ map.

Zodra een afbeelding naar onze server is geüpload zullen wij de afbeelding naar onze database downloaden. Na 1 week wordt de afbeelding van de FTP server verwijderd. Dit beïnvloed de weergave van een afbeelding op de productpagina niet.

Afbeeldingen dienen aan minimale voorwaarden te voldoen om verwerkt te worden in onze catalogus. Deze voorwaarden vind je hier: https://zakelijkverkopen.bol.com/hoe-werkt-het/aanbieden/afbeeldingen-toevoegen-2/afbeeldingen-bij-bol-com/.

 

8. Productinformatie

Ook productinformatie zal aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Meer hierover vind je op onze service pagina’s: https://zakelijkverkopen.bol.com/hoe-werkt-het/aanbieden/productinformatie-wijzigen/tips/

 

9. Feedback

Na elke upload wordt er een feedback file gegenereerd en deze plaatsen wij op de FTP server in de map SQUARE/feedback. Het feedback bestand is een excel bestand. En via rood gearceerde velden wordt aangegeven voor welke attributen aanpassing nodig is. Deze wijzigingen kun je verwerken via een nieuwe content feed upload.

 

10. Intermediair

Wanneer er minder kennis in huis is om zelf een content feed op te zetten, of misschien besteed je dit soort werkzaamheden liever uit, dan is er de mogelijkheid om dit bij een Intermediair te beleggen.

Een intermediair biedt de mogelijkheid om een koppeling te creëren tussen bol.com en je eigen (voorraad)systeem. Op deze manier kun je snel en gemakkelijk productinformatie, maar ook order, prijs- en voorraadinformatie naar ons platform sturen.

Hier vind je een overzicht van Intermediairs waar wij veel mee samen werken: https://zakelijkverkopen.bol.com/services/automatiseren-via-bol-com/intermediairs/

 

11. Aanvragen Content FTPS account

Een Content FTPS account kun je hier aanvragen: https://developers.bol.com/documentatie/ftp/content-ftp/aanvragen-content-ftp/. Let op: dit FTPS account kan alleen gebruikt worden om productinformatie in onze catalogus te verwerken.

Voor het uploaden van Offers (prijs- en voorraadinformatie) via FTPS kun je een apart account aanvragen: https://developers.bol.com/documentatie/ftp/handleiding-ftp-voor-zakelijke-verkopers/offer-ftp-account-aanvragen/.

 

12. Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met onze Partnerservice via onderstaande gegevens.