CategoryRefinement

Attribute Min Max Data type Required Description

id

1

1

Number (0  512 positions long)

Yes

Id of the category

name

1

1

Text

Yes

Name of the category

productCount

1

1

Number

Yes

The number of categories in the refinement

Nieuws via e-mail

Mochten we nieuws hebben, dan stellen we je via deze weg op de hoogte.
Helemaal onderin deze pagina vind je ook ons Twitter en Google+ kanaal.