PricingAdjustment

Attribute Min Max Data type Required Description

Description

1

1

Text

Yes

The title of the pricing adjustment

amount

1

1

Money

Yes

The amount of discount the promotion represents

Revocable

1

1

Boolean

Yes

Signifies whether the user can revoce the promotion

 

Nieuws via e-mail

Mochten we nieuws hebben, dan stellen we je via deze weg op de hoogte.
Helemaal onderin deze pagina vind je ook ons Twitter en Google+ kanaal.