Rate-Limiting

v2

HTTP verb Endpoint Limiet
GET /services/rest/orders/v2 400 requests per uur
PUT /services/rest/order-items/v2/:id/cancellation 5000 requests per dag
GET /services/rest/process-status/v2/:id 50000 requests per uur
GET /services/rest/shipments/v2 400 requests per uur
POST /services/rest/shipments/v2 5000 requests per dag
GET /services/rest/payments/v2 200 requests per uur
GET /services/rest/return-items/v2/unhandled 400 requests per uur
PUT /services/rest/return-items/v2/:id/handle 5000 requests per dag
PUT /services/rest/transports/v2/:id 5000 requests per dag

v1 (depecrated)

Voor alle niet offer gerelateerde v1 endpoints geldt dezelfde rate-limiting van 400 requests per uur.

Error message

Als het limiet is bereikt wordt een HTTP status code 409 teruggegeven met onderstaande foutmelding:

BOL-ERROR [PAI-41501] = Too many requests 41501

Let op: offer gerelateerde endpoints tellen niet mee voor de rate-limiting.